Global, por lokal!

Një produkt ose shërbim që të pëkthehet në mënyrë korrekte duhet të flasë gjuhën lokale. Kemi kapacitetin për të hapur të gjitha dyert duke garantuar që me asistencën tonë të hyni në tregun  e dëshiruar.

rreth nesh

Ne jemi një kompani lider në ofrimin e shërbimeve të përkthimit.

lexo më shumë.

Partnerë zyrtar të SDL*

SDL është lider global dhe inovator në zgjidhjet e menaxhimit të gjuhës dhe përmbajtjes.

Sot SDL u mundëson kompanive të krijojnë, përkthejnë dhe shpërndajnë përmbajtje përkatëse dhe të personalizuar për të mbështetur rrugëtimin e klientëve dhe për të formuar lidhje të rëndësishme emocionale që mundësojnë kuptueshmërinë.

SDL* Trados Studio

Përktheni në mënyrë të shpejtë dhe të zgjuar duke prezantuar botërisht një produkt unik. SDL Trados është platforma më e madhe e përkthimit për gjuhëtarët profesionistë që duan të modifikojnë, rishikojnë dhe menaxhojnë projektet e përkthimit, si dhe terminologjinë e grumbulluar.

bli online.

SDL Trados

Shërbimet tona

Me rrjetin më të gjerë të përkthyesve, mundësojmë kujdesje dhe vëmendje të veçantë ndaj klientëve duke garantuar përkthime cilësore dhe ajo që është më e rëndësishme, respektim në mënyrë rigoroze të kohëve të dorëzimit.

lexo më shumë.